آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1398-04-29

-

آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد 

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های دانشگاه آزاد شده‌اند می‌توانند از امروز چهارشنبه ۲۶ تیرماه تاساعت ۲۴ روز شنبه ۵ مرداد ماه با مراجعه به سامانه www.azmoon.org  انتخاب رشته کنند.