فرصت مجدد برای نام نویسی در آزمون ارشد ۹۷

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1396-09-27

فرصت مجدد برای نام نویسی در آزمون ارشد ۹۷ - بازماندگان از نام نویسی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ می‌توانند از ۳۰ بهمن برای ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

فرصت مجدد برای نام نویسی در آزمون ارشد ۹۷