کارشناسی ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
کارگردانی

کارگردانی

700,000 ریال

روانسنجی

روانسنجی

450,000 ریال

روش تحقیق

روش تحقیق

400,000 ریال

علوم قرآنی

علوم قرآنی

600,000 ریال

تفسیر

تفسیر

850,000 ریال

حدیث

حدیث

550,000 ریال

پی سازی

پی سازی

300,000 ریال

مکانیک خاک

مکانیک خاک

200,000 ریال

هیدرولیک

هیدرولیک

250,000 ریال

نظم فارسی

نظم فارسی

300,000 ریال

نثر فارسی

نثر فارسی

400,000 ریال

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

300,000 ریال

بخش عمومی

بخش عمومی

200,000 ریال

صرف و نحو

صرف و نحو

550,000 ریال

زبان شناسی

زبان شناسی

250,000 ریال

واژه شناسی

واژه شناسی

200,000 ریال

نقد ادبی

نقد ادبی

450,000 ریال

انواع ادبی

انواع ادبی

270,000 ریال

کامپایلر

کامپایلر

350,000 ریال

سیستم عامل

سیستم عامل

750,000 ریال

مدار منطقی

مدار منطقی

650,000 ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

500,000 ریال

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

200,000 ریال

کانی شناسی

کانی شناسی

500,000 ریال

ژئوشیمی

ژئوشیمی

300,000 ریال

بیوفیزیک

بیوفیزیک

350,000 ریال

ژنتیک

ژنتیک

300,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

250,000 ریال

شیمی آلی

شیمی آلی

450,000 ریال

شیمی معدنی

شیمی معدنی

300,000 ریال

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

250,000 ریال

بازاریابی

بازاریابی

300,000 ریال

روش تحقیق

روش تحقیق

250,000 ریال

حسابرسی

حسابرسی

300,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

200,000 ریال

گیاه شناسی

گیاه شناسی

200,000 ریال

چینه شناسی

چینه شناسی

200,000 ریال

مکانیک خاک

مکانیک خاک

300,000 ریال

جنین شناسی

جنین شناسی

350,000 ریال

بیوشیمی

بیوشیمی

500,000 ریال

زراعت

زراعت

350,000 ریال

میوه کاری

میوه کاری

380,000 ریال

تغذیه دام

تغذیه دام

270,000 ریال

سبزی کاری

سبزی کاری

350,000 ریال

فیزیک خاک

فیزیک خاک

230,000 ریال

گل کاری

گل کاری

280,000 ریال

روغن

روغن

200,000 ریال

کنسرو

کنسرو

200,000 ریال

اکولوژی

اکولوژی

250,000 ریال

قند

قند

200,000 ریال

ژنتیک

ژنتیک

350,000 ریال

غلات

غلات

200,000 ریال

لبنیات

لبنیات

200,000 ریال

قارچ شناسی

قارچ شناسی

250,000 ریال

خاک شناسی

خاک شناسی

250,000 ریال

فیزیک جدید

فیزیک جدید

200,000 ریال

زبان فارسی

زبان فارسی

270,000 ریال

تافل گرامر

تافل گرامر

450,000 ریال

گرافیک

گرافیک

300,000 ریال