گروه علوم پایه

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
ژئوشیمی

ژئوشیمی

300,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

250,000 ریال

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

250,000 ریال

شیمی معدنی

شیمی معدنی

300,000 ریال

بیوفیزیک

بیوفیزیک

350,000 ریال

شیمی آلی

شیمی آلی

450,000 ریال

ژنتیک

ژنتیک

300,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

200,000 ریال

گیاه شناسی

گیاه شناسی

200,000 ریال

چینه شناسی

چینه شناسی

200,000 ریال

فیزیک جدید

فیزیک جدید

200,000 ریال