مجموعه شیمی

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
شیمی آلی

شیمی آلی

450,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

250,000 ریال

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

250,000 ریال

شیمی معدنی

شیمی معدنی

300,000 ریال

جدول رشته هاي امتحاني مجموعه شیمی - کد1203 

 

سوالات کارشناسی ارشد مجموعه شیمی - کد 1203 - سال 95

سوالات کارشناسی ارشد مجموعه شیمی - کد 1203 - سال 96