گروه فنی و مهندسی

  • بسته های آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات ارشد
پی سازی

پی سازی

300,000 ریال

هیدرولیک

هیدرولیک

250,000 ریال

مکانیک خاک

مکانیک خاک

200,000 ریال

ژئو فیزیک

ژئو فیزیک

270,000 ریال

مدار منطقی

مدار منطقی

650,000 ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

500,000 ریال

کامپایلر

کامپایلر

350,000 ریال

سیستم عامل

سیستم عامل

750,000 ریال

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

200,000 ریال

کانی شناسی

کانی شناسی

250,000 ریال