مهندسی معدن

  • بسته های آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات ارشد
ژئوشیمی1و2

ژئوشیمی1و2

550,000 ریال

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

200,000 ریال

کانی شناسی

کانی شناسی

250,000 ریال

سنگ شناسی

سنگ شناسی

400,000 ریال

جدول رشته هاي امتحاني مجموعه مهندسی معدن- کد 1268

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن - کد 1268- سال 95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن - کد 1268- سال 96