مهندسی معدن

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
ژئو فیزیک

ژئو فیزیک

600,000 ریال

کانی شناسی

کانی شناسی

500,000 ریال

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

200,000 ریال

ژئوشیمی1و2

ژئوشیمی1و2

550,000 ریال

سنگ شناسی

سنگ شناسی

400,000 ریال

جدول رشته هاي امتحاني مجموعه مهندسی معدن- کد 1268

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن - کد 1268- سال 95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن - کد 1268- سال 96