حقوق اساسی

حقوق اساسی

عنوان کتاب

قیمت :
750,000 ریال

کتاب حقوق اساسی

  • شرح جامع حقوق اساسی
  • كليات حقوق اساسي و تدوين قانون اساسي
  • مشتمل بر 2 بخش کلی:
  • بخش اول: كليات و مباني حقوق اساسي
  • بخش دوم: مطالعه حقوقي حاكميت و نهادهاي سياسي ايران
  • ناشر: انتشارات ارشد

 

جهت دانلود کلیک کنید:

http://www.amozeshportal.ir/assets/uploads/pages/files/96%20sharhe%20hoghogh%20asasi-colored.pdf

محصولات مرتبط