نکات طلایی آیین دادرسي کیفری

نکات طلایی آیین دادرسي کیفری

عنوان کتاب

قیمت :
350,000 ریال

کتاب نکات طلایی آئین دادرسی کیفری جدید

نکات طلایی آئین دادرسی کیفری

  • بر اساس آخرین اصلاحات 96
  • تأکید بر تغییرات  و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری
  • ارائه مطالب به صورت چارت ها، جداول و نمودارها
  • بهره گیری از رنگ بندی ها در جهت ایجاد جذابیت و نقش بستن هر چه ساده تر، بهتر و بیشتر موضوعات در حافظه خوانندگان
  • پوشش 100% آزمون
  • ویژه داوطلبان آزمون وکالت
  • ویژه داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد
  • ویژه حقوق دانان و دانشجویان حقوق
  • ناشر: انتشارات ارشد
  • مولف: سعید شاکر