قانون آئین دادرسی مدنی

قانون آئین دادرسی مدنی

عنوان کتاب

قیمت :
350,000 ریال

کتاب آئین دادرسی دادرسی مدنی

  • شرح جامع قانون آئین دادرسی دادرسی مدنی
  • کلیات قانون آئین دادرسی مدنی
  • برگرفته از نظریات علماي حقوق
  • مشتمل بر 9 باب:
  • در صلاحیت دادگاهها، وکالت در دعاوی، دادرسی نخستین، تجدید نظر، فرجام خواهی، مواعد، داوری، هزینه دادرسی و اعسار، مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

 

جهت دانلود کلیک کنید:

http://www.amozeshportal.ir/assets/uploads/pages/files/aeen%20%20dadresi%20madani%2096.pdf