نکته نویس قانون مدنی

نکته نویس قانون مدنی

عنوان کتاب

قیمت :
220,000 ریال

کتاب نکته نویس قانون مدنی

نکته نویس قانون مدنی به همراه:

  • قانون مسئولیت مدنی
  • ویژه داوطلبین آزمون های حقوقی
  • ویژه حقوق دانان و دانشجویان حقوق
  • ناشر: انتشارات اندیشه ارشد
  • ویرایش 97
  • قطع: جیبی، سیمی

در این کتاب صفحه سمت راست متن قانون و صفحه سمت چپ به طور کامل سفید است تا استفاده کنندگان قانون بتوانند به طور منظم نکات قانون را در صفحه سفید بنویسند...