ترجمه مقابله ای زبان تخصصی سینما

ترجمه مقابله ای زبان تخصصی سینما

عنوان کتاب

قیمت :
200,000 ریال

کتاب ترجمه مقابله ای زبان تخصصی سینما و کارگردانی

  • شرح جامع زبان تخصصی زبان سینما و کارگردانی
  • زبان تخصصی هنر به همراه ترجمه مقابله ای
  • درسنامه جامع همراه با سوالات طبقه بندی شده موضوعی
  • ویژه آزمون های کارشناسی ارشد هنر و دکتری
  • کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما- کد 1357
  • ناشر : انتشارات ارشد