حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

عنوان کتاب

قیمت :
470,000 ریال

کتاب حقوق بین الملل خصوصی

  • کتاب شرح جامع حقوق بین الملل خصوصی
  • مشتمل بر چهار بخش کلی:
  • کلیات، تابعیت، اقامتگاه
  • وضع حقوق بيگانگان
  • تعارض قوانين و تعارض دادگاهها
  • مسائل مهم تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي ايران
  • ناشر: انتشارات ارشد

 

جهت دانلود کلیک کنید:

http://www.amozeshportal.ir/assets/uploads/pages/files/96%20hoghoghe%20beinol%20melal%20khososi%20-colored.pdf