آزمون یار علوم سیاسی

شابک :

توضیحات :

کتاب آزمون یار علوم سیاسی

شامل:

  • درسنامه جامع بر اساس آخرین سرفصل های مصوب ویژه آزمون کارشناسی ارشد
  • شامل درس، نکته و تست های های طبقه بندی شده

مشتمل بر شش بخش:

  • دفتر اول: مبانی علم سیاست
  • دفتر دوم: جامعه شناسی سیاسی
  • دفتر سوم: اندیشه های سیاسی غرب و اسلام
  • دفتر چهارم: تحولات سیاسی ایران
  • دفتر پنجم: جهان سوم و مسائل آن
  • دفتر ششم: نظام های سیاسی تطبیقی

مولف: علی صفیارپور و گروه مولفین انتشارات اندیشه ارشد

 

جهت دانلود کلیک کنید:

آزمون یار علوم سیاسی