هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

عنوان کتاب

قیمت :
500,000 ریال

هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

  • درسنامه جامع همراه با سوالات طبقه بندی شده موضوعی
  • ویژه داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری هنر

 

  • ویژه رشته امتحانی کنکور کارشناسی ارشد هنر کد 1359:
  • گرایش: صنایع دستی، هنر اسلامی، تاریخ هنر و تاریخ هنر ایران باستان
  • ویژه رشته امتحانی کنکور دکتری هنر کد 2504:
  • پژوهش هنر، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

 

  • ناشر: انتشارات ارشد، ناشر تخصصی تحصیلات تکمیلی هنر