بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق عمومی

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق عمومی

عنوان کتاب

قیمت :
980,000 ریال

کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق عمومی

  • مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حقوق عمومی
  • 85 تا 97 سراسری و آزاد
  • با پاسخ های کاملا تشریحی
  • ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حقوق گرایش حقوق عمومی
  • ناشر: انتشارات اندیشه ارشد