بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

عنوان کتاب

قیمت :
900,000 ریال

کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد 85 تا 97 حقوق جزا و جرم شناسی
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با پاسخ های کاملا تشریحی

شامل دروس:

  • متون حقوق به زبان انگلیسی
  • متون فقه
  • حقوق جزای عمومی
  • حقوق جزای اختصاصی
  • آئین دادرسی کیفری

ناشر: انتشارات اندیشه ارشد