بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

عنوان کتاب

قیمت :
500,000 ریال

کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

  • مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
  • 85 تا 96 سراسری و آزاد
  • با پاسخ های کاملا تشریحی
  • ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حقوق گرایش حقوق جزا و جرم
  • ناشر: انتشارات اندیشه ارشد